Impressum

Zott SE & Co. KG
Georg-Zott-Strasse 1
D-86690 Mertingen 

Tel.: +49 9078 801 0
Fax: +49 9078 801 110
E-Mail: info(at)zott.de

Drejtorët Menaxherial

Frank Uszko
Anton Hammer
René Roth

Bordi i Drejtorëve

Christine Weber
Simone Reiter
Georg Weber

Kryetari i Bordit

Christine Weber

Forma ligjore: KG
Zyra e regjistrimit: Mertingen
Gjykata e regjistrimit: Augsburg

HRA (Regjistrimi Afarist): 1376
Nr. i Tvsh-së: DE 127849306
Nr. i taksës: 111/183/51004

Partnerët Gjeneral

Zott Verwaltung SE
Zyra e regjistrimit: Mertingen
Gjykata e regjistrimit: Augsburg
HRB (Regjistrimi Afarist): 27002

Mohim

Zott SE & Co. KG nuk merr asnjë përgjegjësi për azhurimin, korrektësinë, tërësinë ose cilësinë e informacionit të dhënë. Kërkesat me përgjegjësi kundër Zott SE & Co. KG, të cilat i referohen dëmtimeve të natyrës materiale ose jo materiale të shkaktuara nga përdorimi ose mos-shfrytëzimi i informacionit të paraqitur apo dhe/nga përdorimi i informacionit të gabuar dhe jo të plotë janë thelbësisht të përjashtuara, përderisa për Zott SE & Co. KG, nuk ka prova të vërtetueshme për veprime të qëllimshme apo neglizhencë totale. Të gjitha ofertat janë jo-detyruese dhe pa obligim. Zott SE & Co. KG rezervon të drejtën për të ndryshuar, plotësuar, të fshijë pjesë të faqeve, apo të gjithë ofertën, pa një njoftim të veçantë apo të ndalojë publikimin përkohësisht ose përgjithmonë.

Referencat dhe Linqet

Pavarësisht kontrollave të kujdesshme të përmbajtjës, ne nuk mund të marrim asnjë përgjegjësi për përmbajtjen e linqeve të jashtme. Përmbajtja e linqeve në faqet e jashtme janë vetëm përgjegjësi e operatorëve / pronarëve përkatës.

E drejta e autorit

E drejta e autorit për publikimin e materialeve të krijuara nga Zott SE & Co. KG mbetet vetëm te Zott SE & Co. KG. Çdo duplikim apo shfrytëzim i përmbajtjës apo publikime të shtypura nuk lejohen pa pëlqimin e shprehur nga Zott SE & Co. KG.

Mbrojtja e të dhënave

Kur ju vizitoni këtë faqe, një shërbim i internetit do ti mbledhë dhe ti ruajë të dhënat e kyçjës. Këto të dhëna nuk do të zbulohen për palët e treta. Për të mundësuar funksione të ndryshme, informacioni është i ruajtur në formën e "cookies" në kompjuterin tuaj. Të dhënat përsonale do të ruhen vetëm nëse kjo është dhënë vullnetarisht, për shembull si pjesë e një konkursi ose një kërkese për informacion.

Koncepti dhe Dizajni

arsmedium group
emotional brand marketing
Bucher Straße 103
90419 Nürnberg

Tel:  0911 - 200485-0
Fax: 0911 - 200485-55
E-Mail: info(at)arsmedium.com
www.arsmedium.com