Tiráž

Zott SE & Co. KG
Georg-Zott-Straße 1
86690 Mertingen

Tel.: +49 9078 801 0
Fax: +49 9078 801 110
E-Mail: info(at)zott.de

Výkonní riaditelia

Frank Uszko
Anton Hammer
René Roth

Predstavenstvo

Christine Weber
Simone Reiter
Georg Weber

Predsweda predstavenstva

Christine Weber

Právna forma: Komanditná spoločnosťSídlo: MertingenObchodný register: AugsburgHRA: 1376 IČ pre DPH: DE 127849306IČO: 111/183/51004

Doplnková

Zott Verwaltung SE
Sídlo: Mertingen
Obchodný register: Augsburg
HRB: 27002

Vylúčenie zodpovednosti

Spoločnost Zott SE & Co. KG nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť či kvalitu poskytnutých informací na týchto webových stránkach. Nároky voči spoločnosti Zott SE & Co. KG vyplývajúce zo zodpovednosti za škody vecného či ideového typu spôsobené používaním či nepoužívaním poskytnutých informácií, príp. použitím chybných či neúplných informácií sú zásadne vylúčené, ak nejde zo strany spoločnosti Zott SE & Co. KG prekázateľne o zámer či hrubú nedbalosť. Všetky ponuky sú nezáväzné. Spoločnost Zott SE & Co. KG si vyhradzuje právo meniť, doplňovať, mazať alebo dočasne či definitívne zastaviť zverejňovanie častí stránok alebo celej ponuky bez zvláštneho oznámenia.

Odkazy a linky

Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme zodpovednosť za obsah externých linkov. Za obsah strán, na ktoré odkazujeme, sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia.

Autorské právo

Autorské právo voči zverejneným, spoločnosťou Zott SE & Co. KG samotnou vytvoreným objektom zostáva majetkom spoločnosti Zott SE & Co. KG. Kopírovanie alebo použitie obsahu alebo tlačených publikacií nie je bez výslovného súhlasu spoločnosti Zott SE & Co. KG povolené.

Zásady ochrany údajov

Pri návšteve tohto webu sú zhromažďované a ukladané dátové pripojenia prostredníctvom webovej služby. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Ak chcete povoliť rôzne funkcie, informácie sú uložené vo forme "cookie" na vašom počítači. Osobné dáta sú uložené iba v tom prípade, pokiaľ sú dobrovolné, napríklad v rámci súťaže, alebo informačných otázok.

Koncept a design

arsmedium group
emotional brand marketing
Bucher Straße 103
90419 Nürnberg

Tel:  0911 - 200485-0
Fax: 0911 - 200485-55
E-Mail: info(at)arsmedium.com
www.arsmedium.com