Prohlášení o ochraně osobních údajů

Na ochranu soukromí klademe velký důraz. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám poskytuje informace o zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s používáním naší webové stránky a funkcí, které jsou jejím prostřednictvím zpřístupněny, jako je například možnost nás kontaktovat, zúčastnit se konkurzu nebo soutěže (dále souhrnně jen „webové stránky“).

Odpovědná strana

Webové stránky provozuje společnost ZOTT SE & Co. KG (dále jen „společnost ZOTT“) s obchodním sídlem na adrese Georg-Zott-Straße 1 86690 Mertingen. Společnost ZOTT je zodpovědná za zpracování Vašich osobních údajů. Zodpovědným za ochranu osobních údajů jmenovala společnost ZOTT následující osobu: Michael Märsche.

Kategorie údajů

V souvislosti s vaším používáním webových stránek společnost ZOTT zpracovává následující kategorie údajů:

Informace týkající se protokolu, jako je vaše IP adresa, včetně podrobností k požadavku našich webových stránek, jako je datum a čas, stav a množství přenesených dat, informace o prohlížeči, který používáte (typ prohlížeče a číslo verze), údaje o webových stránkách, jejichž prostřednictvím jste se dostali na naše webové stránky. Společnost ZOTT tyto údaje ukládá v protokolovém souboru při každém požadavku na zobrazení stránky. Bez dalších informací, jako jsou například informace od poskytovatele připojení k internetu o majiteli připojení, které společnost ZOTT zpravidla a bez konkrétního důvodu, jako je podezření z protiprávního jednání, nemá k dispozici, není společnost ZOTT schopna přiřadit tyto údaje konkrétním, identifikovatelným osobám.

Soubory cookie, které slouží k rozšíření funkčnosti webových stránek a usnadňují vám jejich používání. Jedná se o malé textové soubory, které jsou ukládány na Vašem počítači. Většina souborů cookie, které společnost ZOTT používá, se po skončení relace prohlížeče (tzv. session cookies) z Vašeho pevného disku vymaže. Kromě toho společnost ZOTT používá tzv. trvalé soubory cookie, které zůstávají na Vašem koncovém zařízení, aby bylo možné vás při příští návštěvě webových stránek opět identifikovat. Máte možnost zabránit ukládání souborů cookie na vašem koncovém zařízení a to tak, že příslušným způsobem změníte nastavení ve svém prohlížeči.

Společnost ZOTT používá následující kategorie údajů, pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách: Křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa a váš dotaz/podnět; sdělíte-li nám i svou adresu, pak se ukládá i tato adresa.

Při registraci na našich webových stránkách k účasti na konkurzu nebo soutěži, ukládá společnost ZOTT v souladu se zásadou minimalizace dat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro danou soutěž. Vzhledem k tomu, že tyto údaje se liší v závislosti na konkrétní soutěži, vyplývají dané údaje z příslušných podmínek k účasti, které jsou v daném okamžiku k dispozici na webových stránkách.

Jestliže nám v rámci konkurzu či soutěže poskytnete fotografii nebo video, na nichž jste zachyceni, společnost ZOTT potom od Vás zjišťuje a ukládá následující údaje:

Zasíláte-li nám fotografie své osoby, mohou být shromažďovány biometrické údaje o Vaší osobě, které na základě Vašeho tvaru obličeje umožňují jasnou identifikaci, jakož i obsahují odkazy na Váš etnický původ, náboženství nebo zdraví (např. barva pleti, pokrývka hlavy či brýle).

Zašlete-li nám video zachycující Vaši osobu, mohou být rovněž shromažďovány biometrické údaje o Vaší osobě, zejména pohyblivé obrazy se zvukem, které zaznamenávají charakteristické rysy vašeho obličeje a Vašeho hlasu a zobrazují Vaše chování. Z těchto obrazových záznamů může být odvozen Váš etnický původ, náboženství či zdraví (např. na základě obrazu zobrazujícího Vaši barvu pleti, pokrývku hlavy, brýle), ze zvukových nahrávek lze navíc odvodit Váš původ (např. na základě dialektu, vady řeči, přízvuku, míry dosaženého vzdělání). Videozáznam může navíc obsahovat biometrické údaje, které umožní Vaši jasnou identifikaci (např. na základě tvaru Vašeho obličeje, stylu chůze).

Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním plug-inů sociálních médií a služby Google Analytics:

Integrace Facebooku

Na našich webových stránkách jsou integrovány plug-iny sociálních médií (dále jen „plug-iny“) sociální sítě Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „společnost Facebook“). Poznáte je podle loga společnosti Facebook nebo podle tlačítka „Like Button“ („To se mi líbí“) na webových stránkách. Navštívíte-li naše webové stránky, společnost Facebook obdrží informace, že jste se svou IP adresou navštívili tyto webové stránky. Kliknete-li pak na tlačítko společnosti Facebook „Like Button“ (To se mi líbí) na webových stránkách, zatímco jste zároveň přihlášeni ve svém účtu společnosti Facebook, obsah webových stránek bude propojen s vaším profilem u společnosti Facebook. Následně může společnost Facebook přiřadit Vaši návštěvu webových stránek k vašemu účtu. K přenosu dat dochází bez ohledu na to, zda máte účet u společnosti Facebook, nebo ne. Společnost ZOTT upozorňuje na to, že jako poskytovatel webových stránek nemá vliv ani na shromážděné údaje či procesy zpracování dat, ani společnosti ZOTT není znám plný rozsah shromažďovaných údajů, účely jejich zpracování či doby jejich uchovávání. Společnost Facebook ukládá data shromážděná o vaší osobě jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy svých webových stránek v závislosti na odpovídající potřebě. Takové vyhodnocování probíhá zejména s cílem informovat další uživatele Facebooku o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Vy máte právo vznést námitku proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Facebook. Společnost ZOTT Vám prostřednictvím plug-inu společnosti Facebook dává možnost vstoupit do interakce s touto sociální sítí a dalšími uživateli, díky čemuž pak společnost ZOTT může zlepšit svou nabídku a může ji pro vás jako uživatele ozvláštnit. Právním základem pro používání plug-inu společnosti Facebook je čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Doporučujeme, abyste se po použití Facebooku vždy odhlásili, zejména proto, abyste zabránili výše uvedenému přiřazení vašeho chování při surfování k vašemu profilu. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování dat ze strany společnosti Facebook jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/policy.php

Použití služby Instagram

S našimi stránkami jsou spojeny funkce služby Instagram společnosti Instagram Inc., se sídlem společnosti 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA (dále jen „společnost Instagram“). Tyto služby poznáte podle barevného loga. Jste-li přihlášeni ke svému účtu u společnosti Instagram, můžete ke svému uživatelskému účtu přiřadit obsah ze stránek společnosti ZOTT, a to propojením (vytvoření linku) nebo prostřednictvím hashtagu (tzv. hashtagging). Společnost ZOTT pak tímto od společnosti Instagram získá informace a vyhodnocení vašeho uživatelského chování na Instagramu. Společnost ZOTT používá tyto informace ke zlepšení své nabídky. Společnost ZOTT nemá žádný vliv na přenos dat, ani na využití Vašich údajů ze strany společnosti Instagram a pro získání dalších informací o prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram odkazuje na http://instagram.com/about/legal/privacy/. Společnost Instagram ukládá data shromážděná o vaší osobě jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy svých webových stránek dle potřeby. Takové vyhodnocování probíhá zejména s cílem informovat další uživatele služby Instagram o Vašich aktivitách. Společnost ZOTT vám prostřednictvím služby společnosti Instagram dává možnost vstoupit do interakce s touto sociální sítí a s dalšími uživateli, díky čemuž pak společnost ZOTT může zlepšit svou nabídku a může ji pro vás jako uživatele ozvláštnit.

Integrace služeb kanálu YouTube

V nabídce na našich webových stránkách jsou integrovaná videa kanálu YouTube společnosti YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, jež jsou uložena na portálu http://www.youtube.com a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. Navštívíte-li naše webové stránky, společnost YouTube získává informaci, že jste vstoupili na dílčí stránku našich webových stránek. Společnost YouTube ukládá data shromážděná o Vaší osobě jakožto uživatelské profily a využívá je pro účely průzkumu trhu, reklamy a/nebo úpravy svých webových stránek dle potřeby. K přenosu údajů dochází bez ohledu na to, zda YouTube dává k dispozici uživatelský profile, jehož prostřednictvím jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud máte uživatelský účet YouTube a nepřejete si přiřazení údajů ke svému profilu, musíte se před aktivací tlačítka YouTube odhlásit. Vyhodnocení vašeho uživatelského profilu probíhá i pro nepřihlášené uživatele, a to zejména s cílem poskytování zacílené reklamy a s cílem informovat další uživatele YouTube o Vašich aktivitách na našich webových stránkách. Vy osobně máte právo vznést námitku proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž s cílem toto své právo uplatnit, musíte kontaktovat společnost YouTube. Společnost ZOTT nemá žádný vliv na přenos dat a na využití Vašich údajů ze strany společnosti YouTubea pro získání dalších informací o prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube odkazuje na následující odkaz: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Webová analytická služba Google Analytics

1. Popis a rozsah zpracování údajů
Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá Cookies, textové soubory, které se ukládají do paměti ve Vašem počítači, a umožňují analyzovat Vámi používané webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie tím, že používáte tuto webovou stránku, se zpravidla přenášejí a ukládají na server Google v USA. V USA neexistuje z pohledu Evropské unie „přiměřená úroveň ochrany“ zpracování osobních údajů v souladu s normami EU. Tuto úroveň ochrany však mohou jednotlivé firmy nahradit certifikací v souladu s tzv. „štítem na ochranu osobních údajů mezi EU a USA“. Společnost Google je certifikována podle štítu na ochranu osobních údajů mezi EU a USA.

Chceme Vás upozornit na to, že tato webová služba používá Google Analytics s příponou „_anonymizeIp()“, a proto zpracovává pouze zkrácené IP adresy, aby se vyloučilo přímé přiřazení ke konkrétní osobě. Aktivováním IP anonymizace na této webové stránce se však Vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru ze strany Google předem zkrátí. Jen ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší kompletní IP adresa, která se následně ukládá ve zkrácené formě.
IP adresa, zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, nebude propojena s jinými údaji od společnosti Google.

2. Právní podstata pro zpracování údajů
Právní podstata pro zpracování osobních údajů při použití Google Analytics je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

3. Cíl zpracování údajů
Cílem zpracování údajů je snaha o udržitelné zlepšení webové stránky a zkušenosti uživatelů. Na základě objednávky provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace k vyhodnocení Vámi používaných webových stránek, k vyhotovení zpráv o aktivitách na stránkách a k poskytnutí dalších služeb provozovateli webových stránek spojených s používáním webových stránek a internetu. Na tento účel byla se společností Google uzavřena smlouva o zpracování objednávky podle čl. 28 GDPR.

4. Doba uložení
Údaje se vymažou, jakmile již není zapotřebí je shromažďovat k dosažení účelu.

5. Možnosti namítání a odstranění
Pokud si nepřejete, abychom shromažďovali a vyhodnocovali informace o Vaší návštěvě na našich webových stránkách za pomoci uvedených analytických nástrojů, můžete proti tomu kdykoliv v budoucnu vznést námitku („opt-out“). Vaši námitku zohledníme uložením souboru cookie opt-out. Tento soubor cookie slouží jen k přiřazení Vaší námitky. Upozorňujeme, že soubor cookie opt-out je z technických důvodů účinný jen v tom prohlížeči, kde byl nastavený.  Pokud tento soubor cookie vymažete nebo použijte jiný prohlížeč nebo jiný koncový přístroj, je opět nutné uložit soubor opt-out.

Deaktivace služby Google Analytics za pomoci souboru opt-out

Upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě je možné, že nebudete moci využívat v plném rozsahu všechny funkce těchto webových stránek.

Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů, které vytvářejí cookies a které se vztahují na Vaše používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy), zprostředkovaných společností Google, jakož i zpracování těchto údajů prostřednictvím společnosti Google tak, že z následujícího odkazu si nahrajete a nainstalujete potřebný plugin pro prohlížeče. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Používání Google Maps

Tato webová stránka používá službu Google Maps API, mapovou službu od společnosti Google Inc. („Google“) pro zobrazení interaktivní mapy a vytvoření plánů příjezdu. Google Maps provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Pokud chcete použít funkce Google Maps, je nutné uložení Vaší IP adresy. Tyto informace jsou zpravidla přeneseny do serveru Google LLC v USA a tam se i uloží. Nemáme žádný vliv na tento přenos údajů.
Služby Google Maps lze využít v zájmu atraktivní prezentace naší on-line nabídky a snadného vyhledávání míst, které uvádíme na webových stránkách. To představuje opodstatněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Podmínky používání Google Maps jsou k dispozici na odkazu: https://policies.google.com/terms. Více informací o zacházení s uživatelskými údaji najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Použití webových fontů Google

Pro jednotné zobrazení typů písma používáme na našich webových stránkách tzv. webové fonty, které poskytuje společnost Google (https://www.google.com/webfonts/). Při vyvolání stránky načte Váš prohlížeč do Vaší schránky prohlížeče potřebné webové fonty, aby se texty a typy písma správně zobrazovaly.

Váš prohlížeč se musí na tento účel spojit se servery společnosti Google. Tímto způsobem se společnost Google dozví, že naše webové stránky byly otevřeny z Vaší IP adresy. Webové fonty Google se používají proto, aby prezentace našich obsahů byla jednotná a graficky atraktivní. To představuje opodstatněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud Váš prohlížeč nepodporuje funkci webových fontů, použije Váš počítač standardní písmo. Další informace o webových fontech Google najdete na https://developers.google.com/fonts/faq a v prohlášení o ochraně osobních údajů od společnosti Google na https://www.google.com/policies/privacy/.

Používání služby Custom Audiences společnosti Facebook

V rámci naší webové prezentace používáme funkci remarketing sociální sítě Facebook nazvanou „Custom Audiences“. Skrze ni je možné sledovat chování uživatelů, přičemž je vám v rámci používání vašeho profilu na Facebooku nebo jiných webových stránek, které také využívají tento postup, prezentována zájmově orientovaná reklama. Sledujeme tím to, aby se vám zobrazovaly reklamy, které jsou pro vás zajímavé, aby naše stránky byly pro vás zajímavější. Na základě použitého marketingového nástroje váš prohlížeč automaticky vytváří přímé spojení se serverem společnosti Facebook. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Facebook pomocí tohoto nástroje a informujeme vás proto na základě našich aktuálních poznatků: Zapojením funkce Custom Audiences společnosti Facebook získává společnost Facebook informace, že jste navštívili odpovídající webovou stránku naší webové prezentace nebo že jste kliknuli na reklamu od nás. Jste-li registrovaným uživatelem u společnosti Facebook, může společnost Facebook přiřadit Vaši návštěvu na našich webových stránkách k vašemu profilu. I když u společnosti Facebook registrováni nejste nebo jste se nepřihlásili, existuje možnost, že společnost Facebook získá Vaši IP adresu a další identifikátory a tyto údaje uloží. Tuto funkci je možné deaktivovat zde: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) GDPR. Další informace týkající se zpracování údajů jsou k dispozici na https://www.facebook.com/about/privacy.

Účel a právní základ pro zpracování údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem umožnění používání těchto webových stránek, prevence a odstranění chybných funkcí webových stránek, jakož i optimalizace se zřetelem na chování uživatele.

Pokud nás prostřednictvím webových stránek kontaktujete nebo jste se přihlásili k účasti na konkurzu nebo soutěži, zpracovává společnost ZOTT Vaše osobní údaje i s cílem poskytnout Vám požadovanou informaci, popřípadě Vám umožnit účast v konkurzu nebo soutěži.

Právním základem pro zpracování údajů je uživatelský vztah prostřednictvím webových stránek, účast v konkurzu nebo soutěži ve smyslu čl. 6 odst. 1 první věty písm. b) GDPR, popřípadě Váš souhlas podle článku 6 odst. 1 první věty písm. a) GDPR, pokud Vás společnost ZOTT na zvláštním místě požádá o Váš výslovný souhlas k jednotlivému zpracování údajů. To může nastat například tehdy, když se prostřednictvím fotografie/videa, které Vás zobrazují, chcete zúčastnit konkurzu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností pro budoucnost, a to e-mailem na datenschutz(at)zott.de.

Bližší údaje jsou uvedeny v příslušných podmínkách účasti a v příslušně individuálně upravených informacích o ochraně osobních údajů u každého konkurzu nebo každé soutěže.

Navíc se Vaše osobní údaje zpracují tak, jak je popsáno výše u služeb Google Analytics a plug-inů sociálních médií. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 první věta písm. f) GDPR.

Příjemce

K Vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci společnosti ZOTT a naši poskytovatelé služeb Medienpalast Allgäu GmbH & Co. KG (Heisinger Straße 12, 87437 Kempten, Německo, https://www.medienpalast.net/) a Megaspace Internet Services GmbH (Max-von-Laue-Str. 2b, 76829 Landau / Pfalz, Německo, http://www.megaspace.de/), kteří jsou zodpovědní za technickou správu, údržbu a další rozvoj webových stránek. Souladné zpracování u poskytovatelů služeb je zajištěno uzavřenou smlouvou o zpracování dle čl. 28 GDPR.

Pokud kontaktujete společnost ZOTT resp. se zaregistrujete k účasti na konkurzu nebo v soutěži, obdrží přístup k Vašim osobním údajům také spolupracující osoby, které jsou zodpovědné za zpracování daného procesu. Tito poskytovatelé služeb jsou u každého konkurzu nebo každé soutěže výslovně zmíněni a jmenovitě a s adresou uvedeni v příslušných podmínkách účasti v individuálně upravených informacích o ochraně osobních údaj.

Kromě toho zaměstnává společnost ZOTT na údržbu svých IT systémů externí servisní firmy na IT služby, které v rámci svých činností případně mohou získat přístup k Vašim osobním údajům. Totéž platí pro poskytovatele hostingu. Kromě toho mají k Vašim osobním údajům přístup zaměstnanci bank, kteří spravují vaše a naše účty, a zaměstnanci společnosti Google a provozovatelů plug-inů sociálních médií, jak je popsáno níže. Výslovně upozorňujeme na to, že způsob zpracování údajů ze strany společnosti Google a poskytovatelů plug-inů sociálních médií se nachází mimo oblast zodpovědnosti společnosti ZOTT.

Přenos

S výhradou níže popsaného přenosu uživatelských údajů do USA v souvislosti s Google Analytics a plug-iny sociálních médií, společnost ZOTT nebude předávat Vaše osobní údaje do třetích zemí mimo EU. Jiný typ přenosu nastává pouze v případě, že společnost ZOTT je k tomu povinna ze zákona nebo z moci úřední nebo pokud je takové sdílení vyžadováno v rámci Vašeho používání webových stránek.

Jak dlouho budou Vaše osobní údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo když osobní údaje již nejsou nutné ke splnění účelu, který k jejich zpracování vedl. K vymazání souborů cookie dochází v závislosti na jejich funkci a účelu jejich využití. Konkrétní datum vypršení platnosti pro jednotlivé kategorie souborů cookie jsou uvedeny v naší Směrnici týkající se souborů cookie.

Údaje, které byly shromážděny v souvislosti s navázáním kontaktu, budou vymazány po třech měsících.

Údaje, které byly shromážděny v souvislosti s Vaší účastí na konkurzu nebo v soutěži, budou vymazány tři měsíce po jejím skončení. Fotografie, popřípadě videa, která od Vás obdržíme a která obsahují osobní údaje, smaže společnost ZOTT po třech měsících, ledaže svůj souhlas odvoláte; pokud tak učiníte, bude Vaše fotografie nebo Váš videozáznam smazán během dvou týdnů nebo bude pomocí pixelace změněn tak, aby dané charakteristiky nebyly rozpoznatelné.

Smazání Vašich osobních údajů shromážděných v rámci služby Google Analytics a plug-inů sociálních médií probíhá dle popisu v prohlášení o ochraně osobních údajů daných provozovatelů.

Vaše práva

Na společnost ZOTT se můžete obrátit písemně nebo e-mailem (datenschutz(at)zott.de) s cílem uplatnění těchto svých práv:

  • získat informace o Vašich údajích s cílem je ověřit a zkontrolovat,
  • obdržet kopie Vašich osobních údajů,
  • opravit, vymazat nebo omezit zpracování; sem patří i právo doplnit neúplné nebo nesprávné údaje doplňujícím oznámením,
  • vznést námitku se zpracováním,
  • obdržet svá poskytnutá data ve strukturované, běžné a strojově čitelné podobě a předat je dalšímu zodpovědnému subjektu, pokud jste se zpracováním vyjádřili svůj souhlas nebo pokud takové zpracování vyplývá ze smlouvy.

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů máte navíc právo na odvolání u dozorčího orgánu.

Proč jsou vaše osobní údaje shromažďovány?

Společnost ZOTT potřebuje Vaše osobní údaje k tomu, aby umožnila používání webových stránek a aby vám umožnila podílet se na konkurzech a soutěžích. Máte možnost zdržet se poskytnutí svých osobních údajů nebo společnosti ZOTT předat neúplné informace. To však může vést k tomu, že společnost ZOTT Vám nebude moci umožnit využívání webových stránek nebo Vám je bude moci umožnit pouze částečně, popřípadě se nebudete moci zúčastnit konkurzu nebo soutěže.

Automatizovaná detekce rozhodování a tvorba profilů

Vaše osobní údaje nebudou společností ZOTT využívány k automatizované detekci rozhodování. Společnost ZOTT nebude na základě Vašich osobních údajů ani vytvářet jakékoli profily. To platí zejména také tehdy, pokud nám pošlete fotografii nebo video. Společnost ZOTT poukazuje na to, že sama nepoužívá identifikační software a že neprovádí vyhodnocení biometrických údajů. Společnost ZOTT však zároveň poukazuje na to, že není vyloučeno, že takový software používá některá ze sociálních sítí. K vyhodnocení vašeho uživatelského chování pomocí služby Google Analytics a Facebook Custom Audiences dochází po zkrácení IP adresy, takže následné přiřazení k určité osobě není možné.